Història

HISTÒRIA DE L’AGRICOLA DE CALAFELL, SCCL

1922: Fundacional de l’Entitat amb el nom de Sindicat Agrícola.

1923: Compra del Local Social.

1928: Compra de la màquina de batre i tractor amb llantes de ferro per fer-la funcionar.

1948: Compra del magatzem C/. Jesús-Marquès de Samà, per a la instal·lació del molí de l’oli.

1952: Compra tractor David Brown.

1958: Compra de maquinaria: segadora, empaquetadora, remolc, ……

1959: Compra camp de la màquina i tractor Ebro.

1962: Creació de la secció de recollida d’ous.

1963: Construcció de la 1ª fase del Celler Cooperatiu.

1964: Incendi del magatzem de la Cooperativa Agrícola.

1967: Compra recollidora “Claas”.

1968: Construcció de la 2ª fase del Celler Cooperatiu.

1972: Cinquantenari de la fundació de l’Entitat.

1973: Construcció de la 3ª fase del Celler Cooperatiu. Compra del solar C/. Jesús-C/. del Pou.

1975: Inauguració de les dependències de la Caixa Rural.

1978: Compra bàscula de 50 Tm.

1980: Instal·lació del molí de l’oli al costat de Celler.

1981: Compra tractor Ebro. Informatització de la comptabilitat de l’Entitat. Comença la construcció del Centre Recreatiu.

1984: Compra solar “Cal Mariano”. Compra tractor “Massey Fergusson” i empaquetadora.

1985: Integració a CEVIPE (Cooperativa de 2º grau del vi).

1987: Traspàs de la Secció de Crèdit a la Caixa de Barcelona.

1988: Integració a CEOLPE (Cooperativa de 2º grau de l’oli).

1989: Integració a Comercial Garrofa (Cooperativa de 2º grau de garrofes).

1990: Inauguració del Centre Recreatiu de la Cooperativa Agrícola.

1995: Ampliació magatzem suministres. Compra abonadora i plega-verges.

1996: Pavimentació esplanada celler/magatzem. Instal·lació Premses Neumàtiques. Compra tractor Massey Ferguson.

1997: Compra despuntadora i arada hidràulica.

1999: Canvi bàscula i compra atomitzadora.

2000: Compra toro hidràulic.

2002: Registre marca Castell de Calafell.

2004: Ampliació Agro-Botiga.

2006: Venda Premses Neumàtiques.

2007: Inauguració oficines als baixos de l’edifici C/. Jesús, 51.

2008: Permuta amb l’Ajuntament del Centre Recreatiu per 3 solars als Parc Empresarial de Calafell.

2009: Comencen les obres de la Gasolinera al Parc Empresarial de Calafell. Baixa de CEVIPE. Es signa conveni cooperatiu amb Cooperativa de St. Jaume dels D.

2010: Inauguració Gasolinera. Primera pàgina Web de l’Agrícola de Calafell.